Somaattinen harjoittelu – Pilates

Pilates-menetelmä on Yhdysvalloissa varsinaisen uransa tehneen, mutta alunperin saksalaisen Joseph Hubertus Pilateksen (1883-1967) luoma kehonhallintamenetelmä. Sen pääasiallisena tavoitteena on kehittää optimaalista toiminnallista ryhtiä vahvistamalla keskivartaloa, opettamalla fysiologisesti oikeaoppisia liikeratoja ja syventämällä hengitystä. Pilates-harjoitteet käynnistyvät keskivartalon syvien lihasten aktivoimisesta, ja useimmiten ne toteutetaan lateraalisen hengityksen rytmissä. Täten menetelmä vahvistaa syviä, hyvää ryhtiä, ylläpitäviä lihaksia, jotka myös koordinoivat taloudellista ja vähäenergistä tuki- ja liikuntaelinten käyttöä. Tästä syystä menetelmän harjoittelu vaatii tarkkaa keskittymistä ja harjoitteiden puhdasta suorittamista, jotta siitä saisi parhaimman mahdollisen hyödyn irti. Pilates-liikkeiden teho perustuukin kuuteen harjoittelua ohjaavaan periaatteeseen: tarkkuus, keskittyminen, keskittäminen, kontrolli, virtaus ja hallittu hengittäminen. PILATES-HARJOITTELU KEHITTÄÄ VOIMAA, KESTÄVYYTTÄ, LIIKKUVUUTTA, KEHONHALLINTAA JA KEHOTIETOISUUTTA.

Pilates-menetelmästä hyötyvät kaikki: kuntoutujat, kuntoilijat, urheilijat ja liikunta-alan ammattilaiset. Pilates-harjoittelu parantaa ryhtiä ja kehonhallintaa. Lisäksi se opettaa käyttämään kehon niveliä ja lihaksia tasapuolisesti, jolloin liian aktiiviset lihakset rentoutuvat ja keskivartalon lihakset yhdessä ryhtiä tukevien lihasten kanssa vahvistuvat. Pilates-menetelmä on kaikille liikkujille sopiva, looginen ja aina uusia haasteita tarjoava liikuntamuoto. Sitä käytetään myös tuki- ja liikuntaelinten kuntouttamiseen. Sitä voi harjoitella niin yksilöterapiassa kuin ryhmätunneillakin. Pilates-harjoittelu on haasteellista, koko kehon hallintaa, ja siksi harjoitteita on vaikea tehdä ilman pätevää ohjausta ja korjausta. Pilates-ohjauksessa liikkeistä muodostuu vähitellen virtaava sarja, jossa pyritään monipuolisten, toiminnallisten yhteyksien vahvistamiseen sekä vartalon optimaalisen ryhtilinjan ylläpitämiseen. Nykyinen selkätutkimus on päätynyt samaan ymmärrykseen liikkeiden suoritustavoista – kuitenkin Pilates metodisoi liikkeiden suorituksen jo lähes 80 vuotta sitten.